The channeling technique applied to disorder analysis of single crystals of the fluorite type

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

[abstract missing]
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Fysiska institutionen
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1978 jan. 1
StatusPublished - 1978

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1978-01-01
Time: 10:00
Place: Fysiska Institutionens föreläsningssal

External reviewer(s)

Name: [unknown], [unknown]
Title: [unknown]
Affiliation: [unknown]

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The channeling technique applied to disorder analysis of single crystals of the fluorite type”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här