The charismatization of routines: – management of meaning and standardization in an educational organization

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)330-351
TidskriftScandinavian Journal of Management
Volym22
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här