The clinical significance of BRAF and NRAS mutations in a clinic-based metastatic melanoma cohort.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

BRAF and NRAS mutations are frequently found in melanoma tumours and recently developed BRAF targeted therapies demonstrate significant clinical benefit.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1049-1055
TidskriftBritish Journal of Dermatology
Volym169
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The clinical significance of BRAF and NRAS mutations in a clinic-based metastatic melanoma cohort.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här