The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part II: Entomobryomorpha and Symphypleona.

Arne Fjellberg

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

180 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part II: Entomobryomorpha and Symphypleona.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi