The colour matrix at next-to-leading-colour accuracy for tree-level multi-parton processes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The colour matrix at next-to-leading-colour accuracy for tree-level multi-parton processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi