The combination of Octaplex (R) and Octanate (R) restores thrombin generation capacity in FVIII inhibitor plasma in-vitro

Erik Berntorp, K. Pock, I. Laher-Kheirallah, S. Janisch, O. Walter, J. Roemisch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)69-69
TidskriftHaemophilia
Volym16
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här