The combination of pH monitoring in the most distal esophagus and symptom association analysis markedly improves the clinical value of esophageal pH tests.

Mats Hall, Jörgen Wenner, Stefan Öberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The poor sensitivity of esophageal pH monitoring substantially limits the clinical value of the test. The aim of this study was to compare the diagnostic accuracy of esophageal pH monitoring and symptom association analysis performed at the conventional level with that obtained in the most distal esophagus.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)129-36
TidskriftScandinavian Journal of Gastroenterology
Volym51
Utgåva2
Tidigt onlinedatum2015
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The combination of pH monitoring in the most distal esophagus and symptom association analysis markedly improves the clinical value of esophageal pH tests.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här