The Complement Regulator C4b-Binding Protein (C4BP) Interacts with both the C4c and C4dg Subfragments of the Parent C4b Ligand: Evidence for Synergy in C4BP Subsite Binding.

Elisa Leung, Anna Blom, Liliana Clemenza, David E Isenman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)8378-8392
TidskriftBiochemistry
Volym45
Utgåva27
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Citera det här