The complex world of proteins: Structure, function, and oligomerization of frataxin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The complex world of proteins: Structure, function, and oligomerization of frataxin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar