The concept of human security: Does it add anything of value to international legal theory or practice?

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The concept of human security: Does it add anything of value to international legal theory or practice?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap