The constitutive power of maps in the Arctic

Bidragets översatta titel : Kartors konstituerande makt i Arktis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

491 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Kartor används, cirkuleras och erkänns och har därmed konsekvenser för hur människor uppfattar världen. Kartor förmedlar politiskt meningsskapande och sätter ramar för vilka politiska alternativ som får komma till tals eller som tystas ned. Till skillnad från dominerande tillvägagångssätt för att studera makten hos kartor, som betraktar kartors politiska inflytande utifrån kartproducentens avsikter, utgår denna avhandling från kartors konstituerande makt och de visuella representationer som kommer till uttryck i kartor. Genom att undersöka kartans makt i internationell politik, integrerar avhandlingen också studier i visuell politik och kritisk kartografi. Detta görs genom att tre teoretiska antaganden om konstitutiva effekter av kartors makt utvecklas: kartografiskt sanningspåstående, kartografisk naturalisering och kartografisk materialisering. För att illustrera och undersöka dessa effekter presenteras ett analytiskt ramverk för att tolka och dekonstruera kartor. Detta ramverk tillämpas på tre samtida kartor: en världskarta baserad på Web Mercator-projektionen, en karta över förändringarna i arktisk havsis, och en uppsättning av två kartor som visar olje- och gaspotentialen i Arktis. Analysen fokuserar de sätt på vilka kartor begränsar vissa och möjliggör andra begreppsliggöranden av ‘Arktis’ och politik inom regionen. Avhandlingens slutsats är att kartor gör politik genom att utforma allmänt hållna antaganden om Arktis’ ‘verklighet’ avseende dess ‘utmaningar’ och ‘möjligheter’. På så sätt tjänar kartan särskilda såväl som att ge upphov till idéer och visioner om Arktis’ framtid.
Bidragets översatta titel Kartors konstituerande makt i Arktis
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Statsvetenskapliga institutionen
Handledare
 • Bergman Rosamond, Annika, handledare
 • Hedlund, Maria, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 okt. 25
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7753-988-9
ISBN (elektroniskt)978-91-7753-989-6
StatusPublished - 2019 okt. 4

Bibliografisk information

Disputation detailjer:
Datum: 2019-10-25
Tid: 10:15
Plats: Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund
Fakultetsopponent:
Namn: Hoogensen Gjørv, Gunhild
Titel: Professor
Anslutning: University of Tromsø / The Arctic University of Norway
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Statsvetenskap

Nyckelord

 • kartor
 • makt
 • politik
 • representationer
 • visuell politik
 • kritisk kartografi
 • Arktis
 • Google Maps
 • NSIDC
 • USGS

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Kartors konstituerande makt i Arktis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här