The construction of gender research in Sweden. An analysis of a success story

Mia Liinason

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftSqs: Journal of Queer Studies in Finland
Volym5
Utgåva2
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier

Citera det här