The cost-effectiveness of TNF-inhibitors for the treatment of rheumatoid arthritis in Swedish clinical practice

Ingrid Lekander, Fredrik Borgstrom, Jorgen Lysholm, Ronald F. van Vollenhoven, Staffan Lindblad, Pierre Geborek, Gisela Kobelt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The cost-effectiveness of TNF-inhibitors for the treatment of rheumatoid arthritis in Swedish clinical practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap