The Crafoord Prize in Polyarthritis 2013: Significant discoveries and remaining challenges.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)413-415
TidskriftSeminars in Arthritis and Rheumatism
Volym43
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här