The Crystal Structure of Streptococcus pyogenes Uridine Phosphorylase Reveals a Distinct Subfamily of Nucleoside Phosphorylases

Timothy H. Tran, Stig Christoffersen, Paula W. Allan, William B. Parker, Jure Piskur, I. Serra, M. Terreni, Steven E. Ealick

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Crystal Structure of Streptococcus pyogenes Uridine Phosphorylase Reveals a Distinct Subfamily of Nucleoside Phosphorylases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar