The Cult of Roman Shukhevych in Ukraine: Myth Making with Complications

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
8026 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Cult of Roman Shukhevych in Ukraine: Myth Making with Complications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap