The cyanobacterium Gloeotrichia echinulata stimulates the growth of other phytoplankton

Cayelan C. Carey, Karin Rengefors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

We tested the effect of the cyanobacterium Gloeotrichia echinulata on a diverse array of phytoplankton. We found that Gloeotrichia increased the growth rates of five of seven phytoplankton species up to 620% in comparison with a medium-only control after 96 h.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1349-1354
TidskriftJournal of Plankton Research
Volym32
Utgåva9
DOI
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The cyanobacterium Gloeotrichia echinulata stimulates the growth of other phytoplankton”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här