The cyanobacterium Gloeotrichia echinulata stimulates the growth of other phytoplankton

Cayelan C. Carey, Karin Rengefors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The cyanobacterium Gloeotrichia echinulata stimulates the growth of other phytoplankton”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap