The death of bin Laden: How Russian and U.S. media frame counterterrorism

Leysan Storie, Stephanie Madden, Brooke Fisher Liu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)429-439
TidskriftPublic Relations Review
Volym40
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2014
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationsvetenskap

Citera det här