The decarbonisation impasse: global tourism leaders’ views on climate change mitigation

Stefan Gössling, Daniel Scott

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The decarbonisation impasse: global tourism leaders’ views on climate change mitigation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap