The decorin sequence SYIRIADTNIT binds collagen type I.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat