The DEK oncoprotein binds to highly and ubiquitously expressed genes with a dual role in their transcriptional regulation.

Carl Sandén, Linnea Järvstråt, Andreas Lennartsson, Per Ludvik Brattaas, Björn Nilsson, Urban Gullberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

216 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The DEK gene is highly expressed in a wide range of cancer cells, and a recurrent translocation partner in acute myeloid leukemia. While DEK has been identified as one of the most abundant proteins in human chromatin, its function and binding properties are not fully understood.
Originalspråkengelska
Artikelnummer215
TidskriftMolecular Cancer
Volym13
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The DEK oncoprotein binds to highly and ubiquitously expressed genes with a dual role in their transcriptional regulation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här