The Demise of Cambodian Royalism and the Legacy of Sihanouk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-36
TidskriftSojourn
Volym31
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2016
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här