The destructive side of branding: A heuristic model for analyzing the value of branding practice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The destructive side of branding: A heuristic model for analyzing the value of branding practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology