The development of supply chain risk management over time: revisiting Ericsson

Andreas Norrman, Andreas Wieland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The development of supply chain risk management over time: revisiting Ericsson”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap