The Diabetic Foot: Plantar forefoot ulcer, heel ulcer and minor amputation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

264 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat