The Difficult Airway Trolley: A Narrative Review and Practical Guide

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Difficult Airway Trolley: A Narrative Review and Practical Guide”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap