The Dirichlet problem for standard weighted Laplacians in the upper half plane

Marcus Carlsson, Jens Wittsten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Dirichlet problem for standard weighted Laplacians in the upper half plane”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik