The dissemination of results from Supreme Audit Institutions: Independent partners with the media?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The dissemination of results from Supreme Audit Institutions: Independent partners with the media?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi