The Distribution of Superconductivity Near a Magnetic Barrier

Wafaa Assaad, Ayman Kachmar, Mikael Persson-Sundqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Distribution of Superconductivity Near a Magnetic Barrier”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi