The Distribution of Superconductivity Near a Magnetic Barrier

Wafaa Assaad, Ayman Kachmar, Mikael Persson-Sundqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Sökresultat