The dogma that gadolinium contrast media are less nephrotoxic than iodine agents for X-ray angiography is a misconception

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)211-212
TidskriftHeart and Vessels
Volym22
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här