The Early Town System and Attempts at Urbanization. Refelections Provoked by a Symposium volume

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)81-84
TidskriftNorwegian Archaeological Review
Volym2003
Utgåva1
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Haithabu und die frühe Stadtentwicklung (by Brandt, Klaus, Müller-Wille, Michael und Radtke, Christian (eds))

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här