The Earthshine Telescope Project

Mette Owner-Petersen, Torben Andersen, P. Thejll, H. Gleisner, Arne Ardeberg, A. Ulla

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Earthshine Telescope Project”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi