The effect of different antioxidants on glutathione turnover in human cell lines and their interaction with hydrogen peroxide.

Malin Hultberg, Björn Hultberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)192-198
TidskriftChemico-Biological Interactions
Volym163
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Citera det här