The effect of eco-certification on demand: The case of MSC-certified Norway lobster

Anna Andersson, Cecilia Hammarlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of eco-certification on demand: The case of MSC-certified Norway lobster”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap