Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of electrode composition on bimetallic AgAu nanoparticles produced by spark ablation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar