The effect of honeybee-­specific Lactic Acid Bacteria on American foulbrood disease of honeybees

Sepideh Lamei

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

510 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of honeybee-­specific Lactic Acid Bacteria on American foulbrood disease of honeybees”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi