The effect of honeybee-­specific Lactic Acid Bacteria on American foulbrood disease of honeybees

Sepideh Lamei

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

512 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat