The effect of honeybee-­specific Lactic Acid Bacteria on American foulbrood disease of honeybees

Sepideh Lamei

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

510 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat