The effect of hydration status on plasma FGF21 concentrations in humans: A subanalysis of a randomised crossover trial

Harriet A. Carroll, Yung Chih Chen, Iain Templeman, Lewis J. James, James A. Betts, William V. Trim

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of hydration status on plasma FGF21 concentrations in humans: A subanalysis of a randomised crossover trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap