The effect of hydrogen bonding on torsional dynamics: A combined far-infrared jet and matrix isolation study of methanol dimer.

F Kollipost, J Andersen, D W Mahler, Jimmy Heimdal, M Heger, M A Suhm, R Wugt Larsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of hydrogen bonding on torsional dynamics: A combined far-infrared jet and matrix isolation study of methanol dimer.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar