The effect of parathyroidectomy on patient survival in secondary hyperparathyroidism.

Kerstin Ivarsson, Shahriar Akaberi, Elin Isaksson, Eva Reihnér, Rebecca Rylance, Karl-Göran Prütz, Naomi Clyne, Martin Almquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat