The effect of peritoneal dialysis on labor market outcomes compared with institutional hemodialysis

Zartashia Ghani, Helena Rydell, Johan Jarl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of peritoneal dialysis on labor market outcomes compared with institutional hemodialysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap