The Effect of Protein PEGylation on Physical Stability in Liquid Formulation

Louise Stenstrup Holm, Aaron McUmber, Jakob Ewald Rasmussen, Marc Obiols-Rabasa, Peter W. Thulstrup, Marina R. Kasimova, Theodore W. Randolph, Marco Van de Weert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3043-3054
TidskriftJournal of Pharmaceutical Sciences
Volym103
Utgåva10
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi

Citera det här