The effect of smoking on response and drug survival in rheumatoid arthritis patients treated with their first anti-TNF drug.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

78 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of smoking on response and drug survival in rheumatoid arthritis patients treated with their first anti-TNF drug.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap