The effect of the relative permittivity on the tactoid formation in nanoplatelet systems. A combined computer simulation, SAXS, and osmotic pressure study

Maria Jansson, Axel Thuresson, Tomás S. Plivelic, Jan Forsman, Marie Skepö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of the relative permittivity on the tactoid formation in nanoplatelet systems. A combined computer simulation, SAXS, and osmotic pressure study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar