The effect of variations of emotional expressions on mnemonic discrimination and traditional recognition memory

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

226 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of variations of emotional expressions on mnemonic discrimination and traditional recognition memory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap