The effects of acute and chronic hypoxia on cortisol, glucose and lactate concentrations in different populations of three-spined sticklebacks

Emily O'Connor, T. G. Pottinger, L. U. Sneddon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)461-469
TidskriftFish Physiology & Biochemistry
Volym37
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2011
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här