The effects of an enhanced UV-B radiation on a sub-arctic heath ecosystem

U Johanson, C Gehrke, Lars Olof Björn, T V Callaghan, Mats Sonesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effects of an enhanced UV-B radiation on a sub-arctic heath ecosystem”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap